Blog Archives

Głębokość posadowienia obiektu budowlanego

Głębokość posadowienia obiektu budowlanego w przypadku fundamentów bezpośrednich, czyli takich, które są wylewane bezpośrednio na podłoże gruntowe, zależy od kilku czynników. Pierwszym z nich są wymagania eksploatacyjne, czyli na przykład sposób użytkowania przestrzeni pod budynkiem. W przypadku domu jednorodzinnego można zdecydować się na piwnicę, co jednocześnie sprawi, że fundamenty będą posadowione o wiele niżej. Wpływ mogą mieć też inne przewidywane wykopy w gruncie, na przykład podziemne sieci uzbrojenia. Kolejnym, jednym z najważniejszych, powodów jest głębokość przemarzania gruntów. Fundament zawsze musi być posadowiony poniżej. W każdym gruncie występuje bowiem woda, która gromadzi się w porach. Istnieje możliwość, że w niskich temperaturach woda ta zamarznie i jednocześnie zwiększy swoją objętość. To spowoduje tak zwane wysadziny: wysokość gruntu może się podnieść w wyniku rosnącej objętości wody. Jeśli natomiast fundament zostanie umieszczony poniżej tej granicy, woda w gruncie nie będzie miała możliwości zamarznąć, a więc ryzyko wysadzin podłoża gruntowego będzie raczej niewielkie. Polska jest podzielona na strefy przemarzania gruntów. Głębokość ta w ogólności wynosi między 0,8 metra a 1,4 metra. Najgłębiej strefa ta sięga na Suwałkach, północnym wschodzie Polski oraz na terenach górskich, włączając w to Zakopane, Żywiec czy Sanok. Wpływ na głębokość posadowienia budynku może mieć też poziom zwierciadła wód gruntowych oraz jego zmienność.

Cześć, mam na imię Rozalia i jestem agentem nieruchomości. Od długiego czasu prowadzę tego bloga i jestem bardzo zadowolona z tego, iż tak dużo ludzi go odwiedza. Ciekawostki i informacje ze świata nieruchomości na prawdę robią duże wrażenia! Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu!

Zbrojenie gruntów budowlanych

Nie zawsze grunt w miejscu, gdzie planowana jest budowa, jest odpowiedni. Dane podłoże można próbować zagęszczać, dzięki czemu znikają pory między ziarnami gruntu i zwiększa się jednocześnie jego nośność, można również wymienić grunt na inny, o lepszych parametrach wytrzymałościowych. nie zawsze jednak te zabiegi są możliwe albo opłacalne. Innym sposobem na polepszenie wytrzymałości podłoża gruntowego jest zbrojenie. Grunt wzmocniony w ten sposób nazywa się gruntem zbrojonym i jest on traktowany jako materiał konstrukcyjny. Najczęściej lepsze parametry wytrzymałościowe uzyskuje się poprzez układanie kolejnych warstw gruntu rodzimego, pomiędzy nimi natomiast umieszczanie zbrojenia, które stanowi inny materiał. Zjawiskiem, które jest kluczowe w tego typu konstrukcji, jest tarcie pomiędzy gruntem a zbrojeniem. Jego wysoka wartość sprawia, że warstwy ciężko jest rozłączyć. Dodatkowo do konstrukcji dodaje się tak zwaną ściankę czołową, która stanowi element wykończeniowy. Drugim zadaniem owej ścianki jest zabezpieczenie konstrukcji przed erozją, na którą narażone mogę być na przykład elementy żelbetowe. Współcześnie najczęściej zbrojenie jest wykonane z takich materiałów, jak stal czy tworzywa sztuczne. Grunt w konstrukcji zbrojonej może być sypki, tak jak piasek czy żwir, lub spoisty, czyli wykazujący oddziaływania pomiędzy ziarnami. Ścianka szczytowa może być wykonana między innymi z prefabrykatów żelbetowych.

Cześć, mam na imię Rozalia i jestem agentem nieruchomości. Od długiego czasu prowadzę tego bloga i jestem bardzo zadowolona z tego, iż tak dużo ludzi go odwiedza. Ciekawostki i informacje ze świata nieruchomości na prawdę robią duże wrażenia! Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu!

Wymiana gruntu budowlanego

Często w miejscu, w którym ma zostać wybudowany obiekt budowlany, występuje podłoże gruntowe o niskich parametrach wytrzymałościowych. Czasami są to także grunty wysadzinowe, na których nie powinno się stawiać obiektów budowlanych. W tego typu sytuacjach stosuje się wymianę podłoża gruntowe na inny, o lepszej nośności, najczęściej jest to różnoziarnisty piasek albo żwir. Przy wymianie gruntu należy też koniecznie pamiętać o zagęszczeniu, bo bez niego grunt nie będzie aż tak wytrzymały. Wymiana gruntu jest stosowana w sytuacjach, gdy na podłoże nie działają duże obciążenia oraz gdy warstwa słabszego gruntu ma grubość nieprzekraczającą półtorej metra. Zanim rozpocznie się proces wymiany gruntu konieczne jest usunięcie wody oraz sztuczne obniżenie zwierciadła wody gruntowej, czyli poziomu wód zalegających w niższych partiach gruntu. Dzięki takim zabiegom operacje, który wykonywane są podczas wymiany gruntu będą przeprowadzane na suchym terenie. Aby ustalić głębokość prac należy sięgnąć do odpowiednich norm. Nowy grunt o lepszych parametrach wytrzymałościowych jest układany warstwami oraz kolejno zagęszczany. Grubość takiej warstwy powinna mieścić się w przedziale od 0,2 do 0,6 metra, chociaż może ona zależeć przede wszystkim od wydajności urządzenia, którym podłoże gruntowe jest zagęszczane. Układany grunt musi się też charakteryzować odpowiednią wilgotnością, która będzie sprzyjała zagęszczeniu. Jest to tak zwana wilgotność optymalna.

Cześć, mam na imię Rozalia i jestem agentem nieruchomości. Od długiego czasu prowadzę tego bloga i jestem bardzo zadowolona z tego, iż tak dużo ludzi go odwiedza. Ciekawostki i informacje ze świata nieruchomości na prawdę robią duże wrażenia! Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu!